Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku bożnicy.

Budynek pełnił funkcję miejsca modlitw i zgromadzeń religijnych społeczności żydowskiej. Budynek jest obiektem wolnostojącym wykonanym na początku lat XX wieku w konstrukcji drewnianej. Budynek parterowy przekryty dwuspadowym dachem posadowiony na podmurowaniu z kamienia miejscowego. Bożnica jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod numerem A-661.