Decyzja wpis do ewidencji zabytków

Karta ewidencyjna zabytku konserwatora

Elewacja południowa

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia