Dzięki pracy wielu osób i instytucji mamy wszystkie zgody i pozwolenia na remont. Potrzebne nam Wasze wsparcie!

Do tej pory wykonano:

  •  Inwentaryzację obiektu – zrealizowaną w sierpniu 2016 roku.
  • Badania konserwatorskie zawierające badania historyczne wraz z kwerendą źródłową.
  • Badania stratygraficzne na elementach wnętrza i zewnętrza ustalające ich oryginalność oraz określające ich stan zachowania pod kątem wykonania zabiegów konserwatorskich.
  • Program Prac Konserwatorskich dla całego obiektu z uwzględnieniem wytycznych dla zabezpieczeń w przypadku podnoszenia czy rozbierania elementów obiektu uzgodniony w WUOZ.
  • Projekt architektoniczny budynku wraz z projektem konstrukcyjnym oraz instalacjami wewnętrznymi, w które wyposażymy obiekt, z decyzjami WUOZ, sfinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.
  • Pozwolenie na budowę ważne do 10 listopada 2020 r.
  • Pozwolenie konserwatorskie wydane 26 maja 2017 roku na remont konserwatorski, ważne do 31 grudnia 2019 roku.
  • Kosztorys opiewający wartość planowanych robót budowlanych na kwotę ok. 741 389,14 zł brutto

 

Potrzebne nam Państwa zaangażowanie i wspólnie uda nam się URATOWAĆ ten skromny ale jedyny w swoim rodzaju ZABYTEK.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej

32-412 Wiśniowa 320

Subkonto Bożnicy

 Bank Spółdzielczy w Dobczycach

98 8602 0000 0000 0152 6110 0005